Main Menu
Home
Nieuws
Foto's
Het bestuur
Sponsoren
Contact
Project Gambia
Project Madagaskar
Verslag 2012
Verslag 2013
Verantwoording
Foto's

Home

Stichting Moyo Mundo heeft als doelstelling het helpen en ondersteunen van mensen op alle voorkomende gebieden. De naam Moyo Mundo is een samenstellling uit het Swahili en het Latijn en betekent "hart voor de wereld". De Millenniumdoelen zoals opgesteld door de Verenigde Naties, zijn de uitgangspunten van Stichting Moyo Mundo. 

Aan de slag in Kenia!

Sinds 2011 zijn we aan de slag in Kenia. Het gebruik van zonne energie kan aldaar nog heel goed uitgebreid worden. En er dient zeker nog onderzocht te worden wat men op het platteland vindt van deze energiebron. 

Stichting Moyo Mundo is door de Belastingdienst aangemerkt alszijnde een ANBI (Algemeen Nut Beoogende Instelling).

 
 
Woensdag 26 april, 2017
© 2017 Moyo Mundo